Ændring af cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

06-11-2013
Historisk

Finansministeriet udsender cirkulære om ændring af cirkulæret for tillidsrepræsentanter i staten mv.


Ændringen omhandler cirkulærebemærkningerne til § 2, stk. 2.


Download cirkulære som PDF