Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

08-12-2021
Gældende

Skatteministeriet og centralorganisationerne har den 29. november 2021 indgået aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv.


Se CIR1H nr 10011 af 08/12/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF