Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

03-07-2009
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale for undervisningsassistenter ansat ved SKT.


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og LC ifm. OK11 er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF