Cirkulære om overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten

27-10-2022
Gældende

Skatteministeriet og Dansk Journalistforbund har indgået overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for journalistpraktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten.


Cirkulæret ophæver (Medst nr. 043-22) på baggrund af en rettelse af § 4.

Se CIR1H nr. 10082 af 27/10/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF