Cirkulære om overenskomst for magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

02-12-2020
Historisk

Skatteministeriet, DM, Ingeniørforeningen, IDA og Den danske Landinspektørforening har indgået vedlagte overenskomst for magistre, ingeniører og landsinspektører i statens tjeneste i Grønland.Download cirkulære som PDF