Ophævelse af cirkulære om nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

02-09-2014
Gældende

Cirkulæret ophæves med virkning fra 1. oktober 2014.Download cirkulære som PDF