Cirkulære om organisationsaftale for nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår

06-10-2022
Gældende

Skatteministeriet og Forbundet Kultur og Information har indgået vedlagte aftale om nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår.


Se CIR1H nr. 10049 af 06/10/2022 på Retsinformation 


Download cirkulære som PDF