Cirkulære om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd

30-11-2021
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 27. august 2015 aftale om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd. Der er indsat en cirkulærebemærkning til aftalens § 4 om ansættelse på brudte datoer.


Se CIR1H nr 9978 af 30/11/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF