Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår ved stillingsskifte for visse lektorer ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner (Akademikernes forhandlingsområde)

01-09-2022
Gældende

Skatteministeriet og Akademikerne har indgået vedlagte aftale om løn- og ansættelsesvilkår ved stillingsskifte uden bedømmelse for visse lektorer ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner.


Se CIR1H nr 9930 af 01/09/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF