Ophævelse af cirkulære om aflønning af pensionerede

05-08-2014
Gældende

Cirkulære om aflønning af pensionerede ophæves med virkning fra 1. juli 2014.Download cirkulære som PDF