Cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

19-11-2021
Gældende

Skatteministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening har indgået overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.


Se CIR1H nr 9962 af 18/11/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF