Rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten mv. (3F)

22-11-2010
Historisk

Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) har indgået organisationsaftale for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl.


Status for fornyelse af organisationsaftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og 3F ifm. OK11 er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om fornyelsen her .

Bemærkninger ifm. opdatering d. 8. december 2010

Der er pr. d.d. foretaget følgende redaktionelle ændringer i aftalen:

  • § 9, stk. 3 - I første linje er løngruppe 5 ændret til løngruppe 6.
  • § 22, stk. 5 - I anden linje er § 5 ændret til § 7.

Bemærkninger ifm. offentliggørelsen d. 22. november 2010.

Aftalen indebærer bl.a.

  • Overenskomstdækning af kvindelige serviceassistenter, som hovedsagelig er beskæftiget med rengøring.
  • Bortfald af det tidligere trin 2 i løngruppe 1.
  • Satser for voksenelever på serviceassistentuddannelsen, ejendomsserviceteknikeruddannelsen samt transportuddannelsen med speciale inden for lager eller chauffør.
  • Nyt lønsystem for specialarbejdere i Dansk Røde Kors Asylcentre.
  • Overflytning af specialarbejdere ved Vejdirektoratets broer og vejtilsyn til løngruppe 3.
  • Overflytning af skolebetjente ansat ved statslige selvejende gymnasier, voksenuddannelsescentre og social- og sundhedsskoler til løngruppe 5.

Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2008.


Download cirkulære som PDF