Omklassificering mv. af tjenestemandsstillinger i staten i Grønland

16-11-2010
Gældende

Finansministeriet og CO10, Centralorganisationen af 2010 og Offentligt Ansattes Organisationer har den 4. november 2010 indgået aftale om omklassificering mv. af tjenestemandsstillinger i staten i Grønland.Download cirkulære som PDF