Cirkulære om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

01-08-2022
Gældende

Skatteministeriet og HK Stat har den 30. maj 2022 indgået organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) i staten, der erstatter organisationsaftalen af 27. maj 2019.


Cirkulæret indeholder 2 redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning.

Se CIR1H nr 9868 af 01/08/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF