Cirkulære om organisationsaftale for ansatte i staten med en læreruddannelse

18-11-2021
Gældende

Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale. Organisationsaftalen udgør sammen med den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC/CO10 det samlede overenskomstgrundlag.


Se CIR1H nr 9943 af 18/11/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF