Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

13-08-2015
Gældende

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået ny aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.Download cirkulære som PDF