Pensionsbidrag af særlige tillæg til statens tjenestemænd i Grønland inden for AC's forhandlingsområde

16-11-2010
Gældende

Finansministeriet og AC har indgået aftale om pensionsbidrag af særlige tillæg, der ydes til tjenestemandsstillinger i Grønland omfattet af AC's forhandlingsret.Download cirkulære som PDF