Køkkenmedhjælpere i staten mv.

13-06-2019
Gældende

Finansministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået organisationsaftale for køkkenmedhjælpere i staten mv.


Se CIR1H nr 9501 af 13/06/2019 på Retsinformation.


Download cirkulære som PDF