Frit organisationsvalg på Akademikerområdet

06-06-2019
Gældende

Cirkulæret erstatter det udsendte cirkulære fra 2015, idet Pharmadanmark og Dansk Magisterforening har indgået aftale om frit organisationsvalg.


Se CIR1H nr 9494 af 06/06/2019 i Retsinformation.


Download cirkulære som PDF