Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2017

21-12-2016
Gældende

Satserne for supplerende flyttegodtgørelse reguleres pr. 1. januar 2017.Download cirkulære som PDF