Særlige ydelser for statens tjenestemænd i Grønland

16-11-2010
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om særlige ydelser for statens tjenestemænd i Grønland.Download cirkulære som PDF