Cirkulære om regulering af boligbidrag for tjenesteboliger i Grønland for så vidt angår statens tjenestemænd pr. 1. oktober 2022

27-06-2022
Historisk

Boligbidraget for tjenesteboliger i Grønland reguleres pr. 1. oktober 2022Download cirkulære som PDF