Akutjob i staten

14-11-2012
Gældende

Finansministeriet udsender cirkulære om akutjob. I cirkulæret udmøntes Aftalen om akutjob på statens område, og den statslige kvote på 1.200 akutjob fordeles på ministerområderne.Download cirkulære som PDF