Tjenestefrihed i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag

16-11-2010
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om tjenestefrihed ifm. barns 1. og 2. sygedag for statens tjenestemænd i Grønland.Download cirkulære som PDF