Kostfagligt uddannet personale - køkken

10-06-2009
Historisk

Finansministeriet, COII samt Fagligt Fælles Forbund har indgået organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale - køkken.Download cirkulære som PDF