Cirkulære om aftale om løn under fravær efter sygedagpengelovens kapitel 21 a

02-07-2020
Historisk

Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige Område), CO10 - Centralorganisationen af 2010, Lærernes Centralorganisation og Akademikerne har indgået aftale af 2. juli 2020 om løn under fravær efter sygedagpengelovens kapitel 21 a


Se CIR1H nr 9415 af 02/07/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF