Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

27-05-2019
Historisk

Finansministeriet og Akademikerne har indgået protokollat til overenskomsten for akademikere i staten om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved GEUS.


Se CIR1H nr 9463 af 27/05/2019 i Retsinformation.


Download cirkulære som PDF