Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

05-07-2024
Gældende

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område har indgået fællesoverenskomst.


Se CIR1H nr 9496 af 05/07/2024 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF