Ophævelse af cirkulære om statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom og cirkulære om sygedagslister

15-06-2011
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne har som led i overenskomstforhandlingerne 2011 aftalt at ophæve de to cirkulærer.Download cirkulære som PDF