Cirkulære om aftale om overenskomstdækning af pensionerede

11-05-2022
Gældende

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10 – Centralorganisationen af 2010, Lærernes Centralorganisation og Akademikerne har indgået aftale om overenskomstdækning af pensionerede.


Se CIR1H nr 9494 af 11/05/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF