Ændring af cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

20-05-2014
Historisk

Der er enighed mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om ændring af overenskomst af 28. juni 2013 for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.Download cirkulære som PDF