Ophævelse og ændring af visse cirkulærer på Personalestyrelsens område vedrørende turnus og mobilitet for fuldmægtige

14-06-2011
Gældende

Den centrale turnusordning for både overenskomstansatte og tjenestemandsansatte fuldmægtige afskaffes pr. 1. april 2011.Download cirkulære som PDF