Cirkulære om organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

02-07-2024
Gældende

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har den 28. juni 2024 indgået organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler.


Se CIR1H nr 9489 af 02/07/2024 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF