Cirkulære om organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører

06-10-2021
Historisk

Skatteministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Danske Skov- og Landskabsingeniører har indgået organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører.


Se CIR1H nr 9779 af 06/10/2021 på Retsinformation

Dette cirkulære erstatter cirkulære 025-21, da der desværre manglede en dato i de generelle bemærkninger.


Download cirkulære som PDF