Cirkulære om aftale om forbedring af barselsvilkårene for ph.d.-stipendiater og tilføjelse af retskrav for adjunkter

05-10-2021
Historisk

Skatteministeriet og akademikerne har indgået aftale om forbedring af barselsvilkårene for ph.d.-stipendiater omfattet af overenskomst for Akademikere i Staten


Se CIR1H nr 9764 af 05/10/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF