Overenskomstansatte akademiske undervisere på erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole

20-12-2017
Gældende

Finansministeriet og Akademikerne har indgået protokollat til overenskomst for akademikere i staten om overenskomstansatte akademiske undervisere på erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole.Download cirkulære som PDF