Ændring af det geografiske dækningsområde for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste

03-04-2009
Gældende


Cirkulæret har virkning fra 1. april 2009 og ophæver bilag 1 i cirkulæret af 8. oktober 2008 (Perst.nr. 064-08) om organisationsaftale for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste.


Download cirkulære som PDF