Cirkulære om organisationsaftale for vejledere ved Studievalg Danmark og Kriminalforsorgens institutioner

26-06-2024
Gældende

Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, har den 25. juni 2024 indgået aftale med Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 om overenskomstdækning af vejledere ved Studievalg Danmark og Kriminalforsorgens institutioner.


Se CIR1H nr 9458 af 26/06/2024 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF