Cirkulære om aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

04-05-2022
Gældende

Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.


Se CIR1H nr 9480 af 04/05/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF