Tjenestemandsansatte meteorologer m.fl. i Danmarks Meteorologiske Institut

22-05-2019
Gældende

Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 har indgået aftale om tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte meteorologer m.fl. i Danmarks Meteorologiske Institut.


Se CIR1H nr 9424 af 22/05/2019 i Retsinformation.


Download cirkulære som PDF