Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2018

20-12-2017
Historisk

Satserne for supplerende flyttegodtgørelse reguleres pr. 1. januar 2018.Download cirkulære som PDF