Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

31-05-2012
Gældende

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået aftale om ansættelsesvilkår for tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension.Download cirkulære som PDF