Ændring af aftale om ferie (Ophævelse af § 17)

16-08-2010
Historisk

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om ændring af ferieaftalen.


Ferieaftalen er ændret på baggrund af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet.
Med ændringen ophæves de særlige regler for tjenestemænd mfl. om bortfald af feriegodtgørelse ved sygefravær umiddelbart forud for afsked med pension .Tjenestemænd følger således de samme regler som øvrige ansatte i forbindelse med afsked.

Download cirkulære som PDF