Ændring af det geografiske dækningsområde for IT-medarbejdere (HK) i statens tjeneste

03-04-2009
Gældende


Cirkulæret har virkning fra 1. april 2009 og ophæver bilag 13 i cirkulæret af 14. oktober 2008 (Perst.nr. 065-08) om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)


Download cirkulære som PDF