Cirkulære om ophævelse af cirkulære om protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banestyrelsen

24-06-2024
Gældende

Cirkulære nr. 9786 af 9. januar 2003 (Perst. nr. 065-03) ophæves med virkning fra den 24. juni 2024.


Se CIR1H nr 9446 af 24/06/2024 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF