Cirkulære om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2024

18-12-2023
Gældende

Satserne for supplerende flyttegodtgørelse reguleres pr. 1. januar 2024


Se CIR1H nr 10060 af 18/12/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF