Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

03-05-2022
Gældende

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation har indgået aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.


Se CIR1H nr 9477 af 03/05/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF