Kostfagligt uddannet personale - køkken

07-05-2014
Historisk

Organisationsaftalen af 6. december 2011 er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 forlænget til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.Download cirkulære som PDF