Udbetaling af løntillæg efter lov nr. 214 af 6. marts 2023

17-05-2024
Gældende

Ved overenskomstforhandlingerne i 2024 har parterne aftalt en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse pr. 1. april 2024. Samtidig ophører udbetaling af løntillægget for ansatte, der har krav på den forhøjede særlige feriegodtgørelse, samt for øvrige ansatte, hvor tilsvarende måtte være gældende.


Se CIR1H nr 9299 af 17/05/2024 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF