Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

07-05-2014
Historisk

Organisationsaftalen af 17. februar 2012 er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 forlænget til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.Download cirkulære som PDF